Metaalunievoorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier, zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing zoals deze luiden volgens de in de onderstaande link vermelde tekst. 

Download hier de voorwaarden:

Metaalunievoorwaarden